thecoffee 1535 +20
Tuongot 1616 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua