Tuongot 1596 +14
thecoffee 1555 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

52 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua