thecoffee 1541 -13
Tuongot 1610 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua