thecoffee 1548 -13
Tuongot 1603 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua