Tuongot 1610 +13
thecoffee 1541 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua