thecoffee 1528 -12
Tuongot 1623 +12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua