benkute 1538 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

86 nước, 11 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua