benkute 1521 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

114 nước, 11 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua