wtfu 1717 +9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 6 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua