vanmayvt1 1558 -14
thanh.tr122 1601 +14

Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

73 nước, 11 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết