thanh.tr122 1615 -19
vanmayvt1 1544 +19

Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

58 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua