vanmayvt1 1563 +18
thanh.tr122 1596 -18

Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

124 nước, 8 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua