thanh.tr122 1578 -16
vanmayvt1 1581 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

13 nước, 0 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua