vanmayvt1 1634 -18
bodung2011 1581 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/6/2021

33 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết