vanmayvt1 1616 -21
Satco2 1495 +21

Kiểu: Cờ úp, 20/6/2021

45 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ