Satco2 1516 -12
vanmayvt1 1595 +12

Kiểu: Cờ úp, 20/6/2021

61 nước, 9 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua