Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

11 nước, 1 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua