kaitokidth 1492 -17
congnt 1473 +17

Kiểu: Cờ tướng, 22/6/2021

41 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua