L1983 1451 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

26 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua