L1983 1504 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/6/2021

37 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ