Kienky 1459 -21
nhantran 1338 +21

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

55 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua