Awd4wd 1372 +18
manhngo 1409 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

18 nước, 1 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết