van0319 1298 -10
Thuan013 1444 +10

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

35 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết