vodoicoup 1561 -20
doanpn 1480 +20

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

63 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua