Luckorlose 1560 +8
thai73 1360 -8

Kiểu: Cờ úp, 30/7/2021

60 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua