Luckorlose 1568 -12
hao2014 1654 +12

Kiểu: Cờ úp, 30/7/2021

29 nước, 2 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua