hao2014 1666 -21
Luckorlose 1556 +21

Kiểu: Cờ úp, 30/7/2021

19 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ