tmquynh 1350 +27
namnghia 1636 -27

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

47 nước, 5 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua