tmquynh 1402 -8
namnghia 1584 +8

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

43 nước, 4 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua