tmquynh 1418 -9
namnghia 1568 +9

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

23 nước, 2 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua