tenten 1504 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

24 nước, 1 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua