tenten 1504 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

40 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết