tenten 1492 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

68 nước, 9 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ