Luckorlose 1520 -21
135792468 1414 +21

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

19 nước, 0 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết