RETUANTUAN 1517 -18
daotuananh 1468 +18

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

61 nước, 5 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua