1967 1655 +12
thanh.tr122 1566 -12

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

61 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua