Kietlun 1688 +5
aokiji 1376 -5

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

40 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua