Minh999999 1604 -12
Kietlun 1693 +12

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

23 nước, 1 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua