Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/9/2021

33 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua