Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 6/9/2021

100 nước, 11 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua