Tjbbknbcj 1485 -18
chi1998 1443 +18

Kiểu: Cờ úp, 10/9/2021

91 nước, 8 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua