Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

40 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết