Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

39 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua