Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

30 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua