Quân đen 0 0
Chatvat 2214 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

27 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua