Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

64 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua