Quân đen 0 0
Chatvat 2214 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

24 nước, 1 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua