Chatvat 2214 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

18 nước, 0 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết