Quân đen 0 0
Chatvat 2214 0

Kiểu: Cờ úp, 14/9/2021

37 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua