Yen1 1357 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/9/2021

114 nước, 9 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua